عنوان صفحه
ورود اعضاء
سخن بزرگان
افزایش ناگهانی مردم سبب کاهش ادب ،فرهنگ و فرهیختگی می گردد آنهم از آن رو که نسل و تبار پیش از آن نمی تواند بایستگیها و وظایف خویش را همچون آموزگار بدرستی انجام دهد.
ارد بزرگ
تعرفه آگهی ویژه
logo-samandehi